Privacy- en cookieverklaring

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken:

Algemene gegevens van Crush Creatie
Naam: Crush Creatie handelt eveneens onder de namen ‘Crush’, ‘Iris van Heugten en ‘Let’s Start Business’, hierna te noemen ‘Crush’.
Adres: Meidoornstraat 41, 5712NP Someren
KvK-nummer.: 61768448
BTW-nummer: NL213496094B01
E-mailadres: info@crush-creatie.nl
Websites: www.crush-creatie.nl; www.irisvanheugten.nl

Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Jouw persoonlijke website;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Betaalgegevens.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via mijn website, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes
Je mag vrijblijvend contact met me opnemen om te zien of een samenwerking passend is. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik later op een factuur mag zetten. Verder bewaar ik de gegevens voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. Ook als de samenwerking uiteindelijk niet zal plaatsvinden, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst.

Gesprek
Om een belafspraak te kunnen maken voor een gesprek, verzamel ik je e-mailadres, telefoonnummer, naam en eventueel Skype-naam. Na afsluiting van het gesprek zal ik deze gegevens verwijderen, tenzij ik ze voor een ander doeleinde nog nodig heb.

Uitvoering van de opdracht
Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerkt je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer om jou alle informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht. Daarnaast vraag ik tegen het einde van onze samenwerking om een review. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die ik niet voor de facturatie nodig heb zal ik verwijderen nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve)verplichtingen.

Online aankoop
Wanneer jij een aankoop via mijn website doet, heb ik je NAW-gegevens, e-mailadres, KvK-nummer en betaalgegevens nodig om jouw online aankoop te versturen en je toegang te geven tot je aangekochte producten. Gegevens die ik niet voor de facturatie nodig heb en daarom wettelijk verplicht ben om te bewaren, bewaar ik tenminste totdat jij je aangekochte product opzegt.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Dat zijn je NAW-gegevens, BTW-nummer, bankgegevens, KvK-nummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Wanneer jij mij een vraagt stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik de inhoud van het bericht, je naam, website en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje terug zien met wie ik contact heb gehad, bewaar ik deze gegevens tot 2 jaar na ons laatste contactmoment.

Doorgifte
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

 • E-mailmarketingdiensten;
 • Webwinkeldienst voor online aankoop;
 • Betaaldiensten;
 • Online dienst om jou toegang te geven tot de online omgeving;
 • Andere partijen die mij helpen om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.

Links
Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de privacy of -cookieverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@crush-creatie.nl.

Inzage, recificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Crush maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke verwerking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Ik plaats daarom functionele cookies. Met behulp van deze cookies sla ik jouw gegevens en voorkeuren op. Ik kan de website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw online gedrag en ervoor zorgen dat jij een bezoek aan deze website prettig ervaart. Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van deze website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Ik krijg hierdoor inzage op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Ik kan niet zien wie deze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Targeting en advertentiecookies
Tarteging- (of advertentie) cookies registreren informatie over jouw bezoek aan mijn website en hoe jij mijn website gebruikt, voor reclamedoeleinden. Deze cookies worden geplaatst om voor jou relevantie advertenties te tonen. Uit de informatie over bezochte websites websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid

Via deze website worden cookies van Facebook geplaatst. Crush heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten. Meer informatie over wat Facebook met de opgeslagen data doet lees je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ook plaatst deze website cookies van mijn e-mailmarketingsysteem Mailchimp. Meer informatie over de cookies van Mailchimp lees je hier: https://mailchimp.com/legal/cookies/

Social media
Ik wil het zo makkelijk mogelijk maken om mijn content te delen via social media, daarom heb ik een aantal social media buttons geplaatst. Voor meer informatie over de privacy verklaringen van de social media-kanalen, verwijs ik je naar onderstaande links.

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
 • YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie in je browser voor informatie hoe dit werkt.

Wijzigingen
Het kan zijn dat ik de privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld door een andere werkwijze. De nieuwe website wordt altijd gepubliceerd op deze website. Mochten de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, dan breng ik je uiteraard direct op de hoogte.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-09-2019.

Scroll naar boven